Styrelsen

Välkomna att kontakta oss i styrelsen, antingen via mail till föreningen eller till en av styrelsemedlemmarna. Eller genom att ringa någon i styrelsen.
E-post: info@alekullafiber.se  Styrelsen för Älekulla Fiber 2017-06-29

Kontakt

Ansvar

E-post

Telefon

Bengt  Jansson Ordförande
Anders Karlsson Ekonomi anders.stommen@gmail.com 0730 23 14 80
Joachim Tibell Teknisk support joachim@tibell.org 0765 48 70 29
Torbjörn Nordgren Vice Ordförande Torbjorn@vbgelkraft.se 0706 84 07 66
Ny anslutning/ ledningskollen
Jennie Nilsson Medlemssupport jeennas@gmail.com 0736 55 40 03
Björn Kenneryd Medlemssupport kenneryd@tele2.se 0768 46 59 01
Magdalena Dahlin Medlemssupport nisse__96@hotmail.com
Jonas Karlsson Medlemssupport jonas@forsbergsfritidscenter.se