Älekulla Fiber, välkommen

Information från föreningsstämman!

Protokoll från årsstämman 2019

Medlemsnytt juni 2019.

Föreningen har nu byggt klart det optiska fibernätet och driftsatt samtliga anslutningar. Styrelsen välkomnar nya medlemmar med önskemål om anslutning. Varje anslutning budgeteras och projekteras av styrelsen innan vi skriver avtal.

EU-bidraget har betalats ut och vid föreningsstämman för 2018 tog medlemmarna beslut om insatsens storlek som varje fastighetsägare ska betala.

Vid en stämma i samband med att föreningen var nystartad beslutade medlemmarna tillsammans med styrelsen att insatsen inte skulle överstiga 25.000 Kr/anslutning.

Projektet har drivits effektivt och med god uppföljning. Detta har resulterat att stämman kunde besluta att insatsen ska vara 18.100 Kr. Samtliga har redan betalat in 16.100 Kr fram till idag, detta innebär att samtliga ska betala in ytterligare 2.000:- som insats till föreningen. Styrelsen kommer att fakturera 1.000 Kr i insats med nästa faktura i juli och resterande 1.000 Kr med nästkommande kvartalsfaktura.

Älekulla Fiber har god ekonomi och kommer att lämna en årlig rabatt på bynätsavgiften när likviditeten medger detta. Styrelsen har inget behov av att bygga upp en allt för stor kassa.

Föreningens ledningsnät finns på www.ledningskollen.se , här kan man göra en sökning innan man påbörjar några arbeten som påverkar marken eller på något annat sätt riskerar att skada fiberkabeln eller skåp. Självklart är ni också välkomna att kontakta föreningen och begära utsättning av kabeln innan arbetet påbörjas. Det är alltid den som vållat skadan som betalar reparationen, så det är bra att ta en kontakt innan arbetet startar.

Vi uppskattar om ni kontaktar vår kassör vid adressändring, ändrat telefon nummer eller e-post adresser.

Vid ägarbyte av fastighet ska köpare och säljare teckna ett överlåtelseavtal. Blanketten kan du ladda ned från vår hemsida eller rekvirera från vår kassör.

Älekulla Fiber går nu in i en ny fas där vi ska förvalta nätet på uppdrag av medlemmarna.

Mer information från föreningsstämman kan du hitta på vår hemsida.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen


Älekulla Fiber Ekonomisk Förening äger och förvaltar fibernät inom Älekulla Socken med angränsande fastighet varvid några har postadress Torestorp eller Öxabäck.
Föreningen har 179 anslutningsavtal med en central nod i Älekulla By.
Föreningen har byggt en stamfiber kabel från Torestorp, där nätet är anslutet till nationellt nät, till Älekulla Dal. Stamfiberkabeln har gott om fiberkapacitet och föreningen kan erbjuda hyra av svartfiber vid behov.
Föreningen har också förberett anslutning mot Kungsjöfiber i väster och Möfiber i öster.
Zitus, vår kommunikationsoperatör, erbjuder en bred plattform av olika tjänsteoperatörer.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill ansluta din fastighet eller företag till föreningens fibernät.