Älekulla Fiber, välkommen

Föreningsstämma, Årsmöte i Älekulla Bygdegård
20 maj klockan 19:00 varmt välkomna!

Nu har föreningen fått EU-bidraget utbetalat och kan föreslå insatsens storlek.
Dagordning för mötet har skickats tillsammans med inbjudan via e-post eller brev.
Hoppas vi ses!

Älekulla Fiber Ekonomisk Förening äger och förvaltar fibernät inom Älekulla Socken med angränsande fastighet varvid några har postadress Torestorp eller Öxabäck.
Föreningen har 179 anslutningsavtal med en central nod i Älekulla By.
Föreningen har byggt en stamfiber kabel från Torestorp, där nätet är anslutet till nationellt nät, till Älekulla Dal. Stamfiberkabeln har gott om fiberkapacitet och föreningen kan erbjuda hyra av svartfiber vid behov.
Föreningen har också förberett anslutning mot Kungsjöfiber i väster och Möfiber i öster.
Zitus, vår kommunikationsoperatör, erbjuder en bred plattform av olika tjänsteoperatörer.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill ansluta din fastighet eller företag till föreningens fibernät.