Älekulla Fiber, välkommen

Framtiden är ljus….

_______________________________________________

Kallelse!

Älekulla Fiber Ekonomisk bjuder in till föreningsstämma.

30 maj klockan 19:00

Bygdegården.

Välkomna!


Dagordning föreningsstämma 2022-05-30, preliminär
Mötet Öppnas 19:00

 1. Val av mötets ordförande
 2. Ordförandes val av protokollförare
 3. Val av 2 justeringsmän
 4. Godkännande av dagordningen.
 5. Fråga om stämmans utlysning.
 6. Styrelsens årsredovisning
 7. Revisionsberättelse
 8. Verksamhetsberättelse.
 9. Ekonomisk berättelse.
 10. Revisionsberättelse.
 11. Beslut om fastställande av balansräkning samt disposition av årets vinst eller förlust.
 12. Kaffe med kaka
 13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 14. Arvode till styrelse och revisorerna.
 15. Val av ordförande 1 år.
 16. Val av styrelseledamöter på 2 år.
 17. Val av 2 styrelsesuppleanter 1 år.
 18. Val av 2 revisorer 1 år.
 19. Val av 2 revisors suppleanter 1 år.
 20. Val av valberedning 3 personer. Samt vem som sammankallar.
 21. Verksamhetsplan 2019.
 22. Övriga frågor.
 23. Ändring av stadgar
 24. Bredbandshastighet
 25. Byte av router
 26. Mötet avslutas

Medlemsnytt december 2021.

Bästa medlem,

Ja så har ytterligare ett år passerat med ljusets hastighet, nästan, och under 2022 firar föreningen 10 år, ja kors vad tiden går.

Nytt 5-årsavtal med Telia:
Vi närmar oss tidpunkten för ett nytt 5-årsavatl för kollektiv tjänst via Telia. Den 1 februari blir du som har kollektiv tjänst via Älekulla Fiber uppgraderad till bredbandshastighet 250/250 med samma tv paket som idag och möjlighet till IP telefoni.
Tidigare meddelade vi att vi skulle byta router och TV mottagare vid uppstart av nya avtalet. Styrelsen har valt att avvakta med byte av router till sommaren 2022 då Telia, förhoppningsvis, kan leverera den nya WIFI-6 routern.

Telia har leveransproblem av nya TV boxar och det är därför oklart när vi kommer att byta ut TV boxen till nyare version.
Så det som händer i februari är att din bredbandshastighet justeras från 100/100 till 250/250 och du får ett lägre pris för den kollektiva tjänsten, 320:-/månad.

Vårt avtal med Telia inkluderar fortfarande Telia Play och tvillingabonnemang, möjlighet att titta på TV på fem enheter, utan extra kostnad.

NY WiFi 6 router:
WiFi 6 kan kommunicera med 12 enheter på en och samma gång.
WiFi 6 har 40% ökning i genomströmning.
WiFi 6 gör att batterierna i dina mobila enheter kan räcker upp till 7 gånger längre.
Mycket tekniska termer, men det här är senaste tekniken och vi hoppas att våra medlemmar ska ha stor glädje av att styrelsen valt att uppgradera den kollektiva tjänsten till WIFI-6 sommaren 2022.

Support och ID kontroll:

När du kontaktar din tjänsteleverantör begär de flesta att du legitimerar dig med Bankid. Telia erbjuder också att du kan legitimera dig med en personlig kod om du inte har Bankid eller tycker det är enklare med personlig kod.
Du beställer personlig kod från Telia via tele 020-202070 eller 90200. Det är 5 dagars leveranstid av personlig kod så det kan vara bra att beställa den redan nu så du har den till hands om du skulle behöva kontakta Telia för support.

Information från styrelsen:

Styrelsen har byggt ut nätet med några nya anslutningar och fortsätter hälsa nya medlemmar välkomna.

Det är kanske lite sent med en julklapp, men föreningen har mycket god ekonomi och styrelsen har därför beslutat att medlemmarna ska dra fördel av ett positivt ekonomiskt läge.

Styrelsen har därför beslutat att avstå från debitering av bynätsavgift om 80:-/månad under 2022.

Styrelsen önskar alla medlemmar en god fortsättning på nya året!

Med Vänlig Hälsning
Styrelsen

Om föreningen

Älekulla Fiber Ekonomisk Förening äger och förvaltar fibernät inom Älekulla Socken med angränsande fastighet varvid några har postadress Torestorp eller Öxabäck.
Föreningen har 179 anslutningsavtal med en central nod i Älekulla By.
Föreningen har byggt en stamfiber kabel från Torestorp, där nätet är anslutet till nationellt nät, till Älekulla Dal. Stamfiberkabeln har gott om fiberkapacitet och föreningen kan erbjuda hyra av svartfiber vid behov.
Föreningen har också förberett anslutning mot Kungsjöfiber i väster och Möfiber i öster.
Zitus, vår kommunikationsoperatör, erbjuder en bred plattform av olika tjänsteoperatörer.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill ansluta din fastighet eller företag till föreningens fibernät.