Älekulla Fiber, välkommen

Framtiden är ljus….

Medlemsnytt februari 2020

Större delen av föreningens optiska fibernät har nu varit i drift sedan 2016. Nätet har varit driftsäkert och utan några större störningar. Styrelsens val av kommunikationsoperatör har varit en viktig del till en störningsfri drift och ett bra utbud av tjänsteleverantörer.

Medlemmarna har nu betalat hela insatsen till föreningen. Styrelsen har reglerat byggkreditivet så föreningen har inga banklån eller andra krediter längre. Föreningen har en god ekonomi och kan finansiera kommande utbyggnader utan lån från banken. Bokslutet för 2019 är inte klart ännu. Styrelsen har valt att ta extern hjälp för att lägga upp konteringen för bokföringen av Ekonomipolen i Skene. Detta kommer att förenkla det fortsatta arbetet för vår kassör.

Styrelsen har beslutat att bygga ut nätet till några fastigheter i Bostebygd. Detta arbeta utförs så som en samförläggning med Vattenfall och utförs när Vattenfall schaktar för nya elledningar i området, troligen första kvartalet 2020. Föreningen kommer inte att ansöka om bidrag för den här utbyggnaden då utbyggnaden görs inom föreningens arbetsområde. Detta är inkluderat i det bidrag som vi redan kvitterat ut från EU.

Marks kommun vill ha hjälp med att bygga bort ”vita fläckar” i kommunen, områden som inte har fiber och där ingen annan aktör är aktiv. Styrelsen har erbjudit Marks kommun att bygga fiber till några fastigheter i Farsnäs. Vi ha sökt bidrag från kommunen för detta och fått detta beviljat. Det är vår avsikt att starta detta projektet så snart som möjligt efter att avtal skrivits med intresserade fastighetsägare.

Styrelsen har tecknat avtal om fiber till en nybyggd fastighet i Dunkared. Föreningen har skåp i närheten så det är ett mindre arbete att dra fram fiber den sista biten.

I övrigt går arbetet över i förvaltning av den investering vi har gjort tillsammans. En förvaltningsplan har tagits fram som inkluderar rutiner och anvisningar hur nätet ska handhas framöver, så kallad förvaltning.
Arbetet är uppdelat i ekonomisk, teknisk och administrativ förvaltning. Planen inkluderar även handhavande av underentreprenörer, kommunikationsoperatör och andra som kan vara behjälpliga med att säkerställa en säker drift.

Du som har föreningens kollektiva gruppanslutning, med Telia som tjänsteleverantör, har kanske haft problem med att SVT-play stannar, fryser bilden, mitt i ett program? Vi har felanmält detta både till Telia och SVT-play. SVT Play svarar att felet troligen härstammar från att SVT har börjat sända i
1080 p istället för 720 p. I det nya formatet kan RAM-minnet i tv mottagaren vara i minsta laget.
Vi upplever att detta problemet kan åtgärdas eller begränsas genom att göra en fabriksåterställning av TV-mottagaren. I den här återställningen tar man bort information, och små minnes bitar som lagrats i minnet under en tid. Det kan vara bra att göra detta någon gång då och då, lite beroende på hur mycket TV-mottagaren används, men kanske en gång i halvåret. Kontakta föreningen om du vill ha en instruktion hur du gör en återställning av tv mottagaren. www.info@alekullafiber.se

OBSERVERA! Alla koder, lösenord raderas när du gör detta. Din kod för TV-mottagaren fick du i ett brev från Telia vid starten. Du kan även hitta dina koder på Telias hemsida under ”Mitt Telia”.

Telia och SVT jobbar på en lösning, men vi vet inte när detta blir klart.

Glöm inte att:

  • Meddela kassör vid adressändring, ändrat telefon nummer eller e-post adresser.
  • Vid ägarbyte av fastighet ska köpare och säljare teckna ett överlåtelseavtal. Blanketten kan du ladda ned från vår hemsida www.alekullafiber.se eller rekvirera från vår kassör.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen

Missa inte tillfället att ansluta till Älekulla Fiber!

Styrelsen tittar för närvarande på möjligheten att bygga ut det optiska fibernätet inom område Bostebygd och Farsnäs och vill erbjuda er att ansluta till fibernätet.

Vattenfall ska lägga ned elnätet i mark inom området Bostebygd och då har föreningen en unik möjlighet att lägga med slang för fiber. Detta ger oss en möjlighet att erbjuda er att var med i föreningen till samma insats som övriga medlemmar.

Föreningen har fått förfrågning om anslutning från fastighet i Framnäs och tittar således på möjligheten att bygga i det området.

Föreningen använder Zitus så som kommunikationsoperatör. På hemsidan https://zmarket.se kan ni ta del av erbjudande från en lång rad tjänsteoperatörer. Ni beställer abonnemang via hemsidan och avgifter för olika abonnemang betalas direkt till den tjänsteoperatör som ni valt.

Älekulla Fiber debiterar en bynätsavgift om 80:-/månad.

Förutsättningen att vi ska bygga ut nätet inom Bostebygds området är att vi får tillräckligt många som är intresserad och att vi kan förlägga fiberkabeln i Vattenfalls schakt.

Utbyggnaden i Framnäs är villkorat till att föreningen får stöd från Marks kommun.

Tid för utbyggnad är helt beroende på Vattenfalls tidsplan och Marks kommuns beslut, men är planerad till hösten 2019 eller början av 2020.

Är du intresserad ber vi dig kontakta föreningen snarast. Vi behöver fastighetsbeteckning och adress, samt kontakt person.

Har du frågor eller vill anmäla intresse kan du kontakta föreningen så snart som möjligt.

Om föreningen

Älekulla Fiber Ekonomisk Förening äger och förvaltar fibernät inom Älekulla Socken med angränsande fastighet varvid några har postadress Torestorp eller Öxabäck.
Föreningen har 179 anslutningsavtal med en central nod i Älekulla By.
Föreningen har byggt en stamfiber kabel från Torestorp, där nätet är anslutet till nationellt nät, till Älekulla Dal. Stamfiberkabeln har gott om fiberkapacitet och föreningen kan erbjuda hyra av svartfiber vid behov.
Föreningen har också förberett anslutning mot Kungsjöfiber i väster och Möfiber i öster.
Zitus, vår kommunikationsoperatör, erbjuder en bred plattform av olika tjänsteoperatörer.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill ansluta din fastighet eller företag till föreningens fibernät.