Älekulla Fiber, välkommen

Framtiden är ljus….

_______________________________________________

Hej,

Om du blir uppringd av någon säljare av tjänster så som TV, bredband, eller telefoni och där dom påstår att dom ska ta över Telias fibernät i området så är detta en bluff.

Telia äger inte något fibernät i området.

Det är Älekulla Fiber som äger nätet tillsammans med dig som medlem.

Ha en bra dag!

Styrelsen

Kallelse till föreningsstämma 13 maj 2024 klockan 19:00 i Älekulla Bygdegård.

Preliminär agenda:

 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. godkännande av röstlängden
 3. Val av två justeringsmän
 4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordningen
 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. Val av styrelsens ordförande
 12. val av styrelseledamöter och eventuella styrelseersättare
 13. val av revisorer och eventuella revisorsersättare
 14. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 15. övriga ärenden som styrelsens propositioner och medlemsmotioner.

Välkomna!

Så här byter du lösenord på din Router och WiFi

Här kan du läsa om hur man gör när du vill ha extra TV om du har gruppanslutning från Telia

Medlemsnytt juni 2023.

Bästa medlem, lite information från Älekulla Fiber.

Hemtelefoni
Telia lägger ned dagens IP telefoni i vårt område.
Telia erbjuder ett nytt koncept som kallas Hemtelefoni. Har du ett telefonnummer idag med riktnummer 0320 som du gärna vill behålla kan hemtelfoni vara ett alternativ. Har du ett kollektivt gruppavtal med Älekulla Fiber och Telia som leverantör är det ingen bindningstid på hemtelefonin.
Du hittar mer information längre fram i Medlemsnytt.

Nyhet från Telia!
-Hemtelefoni via mobilnätet!
Äntligen kan du ringa & sms:a gratis! Hemtelefoni via mobilnätet (HvM) är en telefonitjänst där samtalen går via mobilnätet. Kunder som ingår i ett kollektivt avtal ringer alltid gratis inom Sverige. * Ingen bindningstid appliceras på kunder som ingår i ett kollektivt avtal, annars gäller bindningstid på 24 månader.
• Ring obegränsat utan kostnad till fasta och mobila nummer inom Sverige
• Sms:a gratis till mobilnummer inom Sverige
• Nummerpresentation och mobilsvar ingår
• Oavsett om du redan har din hemtelefoni hos Telia, eller behöver flytta över numret från någon annan operatör hjälper vi dig med din beställning

*Samtal till utlandet samt betaltjänster debiteras enligt Telias aktuella prislista

Beställ enkelt via kundtjänst Den boende kan redan nu uppgradera till vår moderna telefonilösning genom att beställa via kundservice på 020 20 20 70. Ett simkorts skickas då hem till bostadsadressen eller postombud (beroende på vad som valts vid beställningstillfället), och ansluts till en telefon med simkortsuttag.** Behöver du köpa en telefon som är perfekt anpassad för samtal via mobilnätet och Wifi finns det att beställa hos kundtjänst eller via telia.se/doro7001H. När utrustningen är inkopplad kan du börja ringa utan att bekymra dig för några fakturor.

Support och ID kontroll:

När du kontaktar din tjänsteleverantör begär de flesta att du legitimerar dig med Bankid. Telia erbjuder också att du kan legitimera dig med en personlig kod om du inte har Bankid eller tycker det är enklare med personlig kod.
Du beställer personlig kod från Telia via tele 020-202070 eller 90200. Det är 5 dagars leveranstid av personlig kod så det kan vara bra att beställa den redan nu så du har den till hands om du skulle behöva kontakta Telia för support.

Om föreningen

Älekulla Fiber Ekonomisk Förening äger och förvaltar fibernät inom Älekulla Socken med angränsande fastighet varvid några har postadress Torestorp eller Öxabäck.
Föreningen har 179 anslutningsavtal med en central nod i Älekulla By.
Föreningen har byggt en stamfiber kabel från Torestorp, där nätet är anslutet till nationellt nät, till Älekulla Dal. Stamfiberkabeln har gott om fiberkapacitet och föreningen kan erbjuda hyra av svartfiber vid behov.
Föreningen har också förberett anslutning mot Kungsjöfiber i väster och Möfiber i öster.
Zitus, vår kommunikationsoperatör, erbjuder en bred plattform av olika tjänsteoperatörer.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill ansluta din fastighet eller företag till föreningens fibernät.