Älekulla Fiber, välkommen

Framtiden är ljus….

Medlemsnytt may 2020

Det är inte så mycket i samhället som fungerar på det sättet vi hade förväntat oss. Trots all dramatisk information som vi får från myndigheter så hoppas vi att ni alla mår bra och att ni tar vara på varandra.

Med anledning av det allmänna läget och avrådan från att träffas i större grupp har styrelsen beslutat att skjuta på föreningens föreningsstämma för 2019. Personval etc. får vänta och detta innebär att nuvarande ledamöter och ersättare i styrelsen sitter kvar tillsvidare. I gengäld ger vi dig information om föreningens verksamhet, lite koncentrerat.

Regeringen har beslutat om en ny lag som ger oss rätt att genomföra föreningsstämma digitalt. Styrelsen har bedömt att det inte är ett bra alternativ för vår förening då vi har många medlemmar som inte är helt bekväma med digitala plattformar.

Önskar du en kopia på verksamhetsberättelse eller ytterligare information från styrelsen ber vi dig kontakta någon av våra ledamöter enligt hemsidan www.alekullafiber.se

Att senarelägga föreningsstämman senare än juni månads utgång är ett avsteg från föreningens stadgar. Det är vår förhoppning att du som medlem accepterar detta i det lägget som råder och med tanke på alla restriktioner som vi måste efterleva.

Föreningen jobbar för närvarande med utbyggnad av fibernätet i Farsnäs och Bostebygd.
Jobbet i Farsnäs pågår och är antagligen klart i juni. För att täcka kostnader för utbyggnad i Farsnäs har föreningen fått ett bidrag från Marks kommun för en del av kostnaden.

Jobbet i Bostebyggd samordnas med Vattenfalls förläggning av el i mark till ett antal fastigheter.

Utöver detta så ansluter föreningen en ny fastighet i Dunkared till föreningens nät. Under 2019 blev ytterligare 3 fastigheter anslutna till föreningens nät.

Styrelsen har skrivit avtal med IP Only Networks för ICA´s räckning vilket ger Älekulla Livs möjlighet att kommunicera via fiber nu när Telia avvecklar kopparnätet.

Ett antal medlemmar har under senaste året anslutit sig till den kollektiva gruppanslutningen från Telia.

Styrelsen har upprättat en förvaltningsplan som ger oss ett arbetsunderlag för förvaltning av tillgångarna, det vill säga underhåll, skötsel och utveckling av föreningen.

Ekonomin är mycket god i föreningen. Styrelsen har valt att anlita Ekonomipolen för en genomlysning av bokföringen under de tidigare åren för att på ett bättre sätt dra nytta av förlustavdrag under byggtiden. Detta innebär att vi har begärt ändringar i deklarationer för tidigare år. Detta är dock enbart positivt för föreningen.

Under 2019 har föreningen fastställt insatsens storlek till 18100:-/anslutning, efter att Länsstyrelsen utbetalat EU-bidraget. Samtidigt har styrelsen avvecklat den byggkredit föreningen har haft hos Mjöbäcks Sparbank.

Det har snart gått 5år sedan vi tecknade avtal om gruppanslutning med Telia. Avtalet förlängs automatiskt med ett år i taget med 6 månaders uppsägning, om ingen av parterna säger upp avtalet. Styrelsen bevakar avtalet och har en kontakt med Telia.

I början av april råkade vi ut för en driftstörning i nätet. Detta var inget föreningen kunde påverka då felet lokaliserades till ett centralt problem hos Zitus, föreningens kommunikationsoperatör.

I samband med driftstörningen skickade styrelsen ut en information via sms-gruppen till alla som har anmält sig till gruppen. Tyvärr var det ett antal medlemmar som använde sms-gruppen för att kommunicera egna meddelanden och detta skapade en irritation hos andra användare. Vi vill påpeka att det telefon nummer som sms-gruppen använder ska enbart användas av styrelsen för
Älekulla Fiber för att förmedla info vid eventuella driftstörningar eller underhållsarbete som kommer att utföras på nätet. Har du önskemål att dela med dig av egen information kan du kontakta styrelsen via de kontaktuppgifter som du hittar på föreningens hemsida.

Felanmälan gör du alltid till din tjänsteoperatör. För dig som har kollektiv gruppanslutning med Telia är telefon numret 90200. Föreningen får information från kommunikationsoperatören via tjänsteoperatören om felet berör föreningens fibernät.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen

Missa inte tillfället att ansluta till Älekulla Fiber!

Styrelsen tittar för närvarande på möjligheten att bygga ut det optiska fibernätet inom område Bostebygd och Farsnäs och vill erbjuda er att ansluta till fibernätet.

Vattenfall ska lägga ned elnätet i mark inom området Bostebygd och då har föreningen en unik möjlighet att lägga med slang för fiber. Detta ger oss en möjlighet att erbjuda er att var med i föreningen till samma insats som övriga medlemmar.

Föreningen har fått förfrågning om anslutning från fastighet i Framnäs och tittar således på möjligheten att bygga i det området.

Föreningen använder Zitus så som kommunikationsoperatör. På hemsidan https://zmarket.se kan ni ta del av erbjudande från en lång rad tjänsteoperatörer. Ni beställer abonnemang via hemsidan och avgifter för olika abonnemang betalas direkt till den tjänsteoperatör som ni valt.

Älekulla Fiber debiterar en bynätsavgift om 80:-/månad.

Förutsättningen att vi ska bygga ut nätet inom Bostebygds området är att vi får tillräckligt många som är intresserad och att vi kan förlägga fiberkabeln i Vattenfalls schakt.

Utbyggnaden i Framnäs är villkorat till att föreningen får stöd från Marks kommun.

Tid för utbyggnad är helt beroende på Vattenfalls tidsplan och Marks kommuns beslut, men är planerad till hösten 2019 eller början av 2020.

Är du intresserad ber vi dig kontakta föreningen snarast. Vi behöver fastighetsbeteckning och adress, samt kontakt person.

Har du frågor eller vill anmäla intresse kan du kontakta föreningen så snart som möjligt.

Om föreningen

Älekulla Fiber Ekonomisk Förening äger och förvaltar fibernät inom Älekulla Socken med angränsande fastighet varvid några har postadress Torestorp eller Öxabäck.
Föreningen har 179 anslutningsavtal med en central nod i Älekulla By.
Föreningen har byggt en stamfiber kabel från Torestorp, där nätet är anslutet till nationellt nät, till Älekulla Dal. Stamfiberkabeln har gott om fiberkapacitet och föreningen kan erbjuda hyra av svartfiber vid behov.
Föreningen har också förberett anslutning mot Kungsjöfiber i väster och Möfiber i öster.
Zitus, vår kommunikationsoperatör, erbjuder en bred plattform av olika tjänsteoperatörer.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill ansluta din fastighet eller företag till föreningens fibernät.