Älekulla Fiber, välkommen

Information från föreningsstämman!

Protokoll från årsstämman 2019

Missa inte tillfället att ansluta till Älekulla Fiber!

Styrelsen tittar för närvarande på möjligheten att bygga ut det optiska fibernätet inom område Bostebygd och Farsnäs och vill erbjuda er att ansluta till fibernätet.

Vattenfall ska lägga ned elnätet i mark inom området Bostebygd och då har föreningen en unik möjlighet att lägga med slang för fiber. Detta ger oss en möjlighet att erbjuda er att var med i föreningen till samma insats som övriga medlemmar.

Föreningen har fått förfrågning om anslutning från fastighet i Framnäs och tittar således på möjligheten att bygga i det området.

Föreningen använder Zitus så som kommunikationsoperatör. På hemsidan https://zmarket.se kan ni ta del av erbjudande från en lång rad tjänsteoperatörer. Ni beställer abonnemang via hemsidan och avgifter för olika abonnemang betalas direkt till den tjänsteoperatör som ni valt.

Älekulla Fiber debiterar en bynätsavgift om 80:-/månad.

Förutsättningen att vi ska bygga ut nätet inom Bostebygds området är att vi får tillräckligt många som är intresserad och att vi kan förlägga fiberkabeln i Vattenfalls schakt.

Utbyggnaden i Framnäs är villkorat till att föreningen får stöd från Marks kommun.

Tid för utbyggnad är helt beroende på Vattenfalls tidsplan och Marks kommuns beslut, men är planerad till hösten 2019 eller början av 2020.

Är du intresserad ber vi dig kontakta föreningen snarast. Vi behöver fastighetsbeteckning och adress, samt kontakt person.

Har du frågor eller vill anmäla intresse kan du kontakta föreningen så snart som möjligt.


Älekulla Fiber Ekonomisk Förening äger och förvaltar fibernät inom Älekulla Socken med angränsande fastighet varvid några har postadress Torestorp eller Öxabäck.
Föreningen har 179 anslutningsavtal med en central nod i Älekulla By.
Föreningen har byggt en stamfiber kabel från Torestorp, där nätet är anslutet till nationellt nät, till Älekulla Dal. Stamfiberkabeln har gott om fiberkapacitet och föreningen kan erbjuda hyra av svartfiber vid behov.
Föreningen har också förberett anslutning mot Kungsjöfiber i väster och Möfiber i öster.
Zitus, vår kommunikationsoperatör, erbjuder en bred plattform av olika tjänsteoperatörer.

Du är mycket välkommen att kontakta oss om du vill ansluta din fastighet eller företag till föreningens fibernät.