SMS-Grupp

Vill du ha Avbrottsinfo?
Gå med i vår smsgrupp så får du koll på planerade och oplanerade avbrott
Klicka på denna länken
http://smsgrupp.se/dela/rhzfpqqasy
och fyll i ditt namn och nummer och vips så är du med i gruppen.