Felsökning och support

Vad gör jag, vem ansvar för vad?

Om du upplever att något inte fungerar som det ska, följer du instruktionerna på denna sida för att få felen åtgärdade.

Älekulla Fiber Ekonomisk Förening äger och förvaltar fibernätet och har tecknat avtal med kommunikationsoperatören Zitius, ett Telia företag, för drift av nätet och förmedling av tjänster.

Våra medlemmar har haft möjlighet att antingen ansluta sig till kollektiva tjänster som fiberföreningen har avtalat med Telia, eller välja valfri tjänsteleverantör från www.zmarket.se

Felsökning och felanmälan

Innan du felanmäler

  1. Börja alltid med att starta om all hårdvara. Dra ur kontakten till bostads switch, Raycore (enheten där fibern kommer in i fastigheten), router och TV mottagaren.
  2. Låt dem vara avstängda i minst 30 sekunder innan du startar om all hårdvara igen. Vänta nu upp till en timme innan du går vidare, det kan ta lite tid att söka upp nätet igen.
  3. Kvarstår felet, kontakta din tjänsteleverantör. Det är alltid till din tjänsteleverantör du vänder dig för att felanmäla.

På Zitius driftinformationssida kan du få information om planerade arbeten som påverkar nätet samt eventuella pågående driftstörningar. Det kan vara bra att kika på deras driftinfo innan du felanmäler för att få reda på om det finns ett fel som påverkar hela nätet. Du går in på www.zmarket.se och väljer ”driftinformation”. Älekulla Fiber brukar lägga ut den här typen av information på Facebook också.

Felanmälan och hantering

Felanmälan görs alltid till din tjänsteleverantör, dvs det företag som levererar dina tjänster tex Telia, ComHem, Bahnhof eller någon av de andra leverantörerna inom Zitius tjänsteleverantörsutbud.

Du som har en kollektiv gruppanslutning från Älekulla Fiber kontaktar Telias supportavdelning, tel nr 020- 20 20 70. På det här numret är de specialiserade på gruppavtal, till skillnad från det allmänna supportnumret 90200.

När du kontaktar Telia, eller annan tjänsteleverantör, behöver du legitimera dig med Bankid. Har du inte tillgång till en smartphone med Bankid kan du legitimera dig med personlig kod. En personlig kod beställer du från Telia, eller annan tjänsteleverantör. Detta kan ta en vecka så det är bra om du redan idag beställer en personlig kod om du inte kan legitimera dig med Bankid.

Tjänsteleverantören ska alltid kunna hjälpa dig vidare. Har tjänsteleverantören säkerställt att felet inte ligger hos kunden och inte heller hos tjänsteleverantören, gör de en felanmälan till kommunikationsoperatören, dvs Zitius.

Kommunikationsoperatören Zitius åtgärder fel i den aktiva utrustningen genom sin entreprenör Transtema. Om de i sin felsökning upptäcker att det handlar om ett fel i det fiber nätet, t ex brott på fibern, anmäler de detta till Älekulla Fiber. Älekulla Fiber anlitar Globeltech i Varberg som på uppdrag av föreningen felsöker och åtgärdar fel i fibernätet.