IT-Utbildning

Intresseenkät utbildning / information dator, mobil, surfplatta.

Styrelsen för Älekulla Fiber undrar om du vill deltaga i en informationsträff, där vi kan dela erfarenheter hur man hanterar och använder en dator, mobil eller surfplatta. Idén är att vi träffas i bygdegården och håller en enklare utbildning / information i olika ämnen inom IT världen och olika plattformar. Vi kommer att återkomma med datum och tid efter att vi mottagit svar på enkäten.

Som första steg vill vi att du svarar på några frågor så vi kan få en bättre bild om det finns ett intresse och inom vilka områden.

Klicka här för att komma till enkäten

Inom vilket / vika områden vill du få mer kunskap? Kryssa de alternativ som passar dina behov.

Vi är tacksamma för dina svar senast 28 februari.

Tack för din medverkan!

Med vänlig hälsning
Styrelsen Älekulla Fiber